ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಾಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಮುಖಪುಟ → About us → Members

ಸದಸ್ಯರು

Suneel Puranik
ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಪಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಸದಸ್ಯರು

s.g.tungarenuka
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಜಿ ತುಂಗರೇಣುಕಾ

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ್

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್

ಸದಸ್ಯರು

Himantha
ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತರಾಜು

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

knಕನ್ನಡ