ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಾಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಮುಖಪುಟ → About us → Academy

About Academy

Before you turn these pages…

ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಾಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು fi lm ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡೋಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಾಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು.

ಪ್ರಾರಂಭ

ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಾಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು.

ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ರೂ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು
Academy intends to imbue a cinematic culture that will produce the quality of the film and the ways in which it will find the powerful audience of the world.

This is the prime objective of the Academy to Build a Global Podium for Kannada Cinema and Expand its Vistas by following the agenda set.

Mr. Evolved on a solid foundation laid down. TS Nagabharana and Mrs. Tara Anuradha, former Head of the Academy, both of whom are experts in the making of art. While Sri Nagabharana was a director of repute, Mrs. Tara Anuradha is a versatile actress, the Academy is now steered by Mr.SV Rajendra Singh Babu, a film director and producer of par excellence who has many firsts to his credit. He has a background rooted in the Kannada Cinema. Mahatma Pictures of the Inheritor’s Legacy – It was and is a major film production banner. Pratima Devi, who ruled the Kannada film scene with her acting prowess – Rajendra Singh Babu’s clear vision is an asset to the Karnataka Chalanachitra Academy.

They say the Cinema is a virtual reflection of contemporary society. The Academy wishes to help those students who are in the business of analyzing the social fabric that binds them to both the cinema and its literacy aspects. It would like to provide fellowships to interested students and would like to publish research papers and thereby documenting the field of academic progress in the field of cinema.

ಕನಸುಗಳು

In the prevailing situation where the film is used by anyone or rather misused by everyone, forming a uniform syllabus to fi lm institutes and film education centers is an absolute necessity. It is also felt that they should have a uniform code of conduct and under the purview of academia. The sum of controlling for The spurious-in, to Great WAY California, will help to This organisations that circuit have indulged-in, replacing Film Cinema and Reflection of the see Contemporary Society, the virtual What is The sum of. The Academy wishes to help those students who are in the business of analyzing the social fabric that binds them to both the cinema and its literacy aspects.

Swindling money from the general public and it will help raise the standard of film education. Academy strives in this direction.

Academy indentures to film appreciation courses and workshops on films, to provide research, to help usher in uniformity in film education institutions, to establish film museum and achievement and well stocked and ultra model library. Film Festivals Playing a dominant role is the goal of film goers. Short film festival, documentary festival, festival of state, national and international award winning directors, popular films, festival of films for panoramas and so on. These festivals will be held at four stages ie, district, state,

ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ

Its short tenure of six years in the Academy has stepped into many treads, some big and small but none is insignificant. In a planned and phased manner, the Karnataka Chalanachitra Academy is about striving hard and realizing its dreams and fulfilling its aspirations.

knಕನ್ನಡ